Privacy Beleid van Berben Design


Bij Berben Design houden we ons voornamelijk bezig met het maken van authentieke en mooie spullen, niet met het verzamelen en verkopen van (onnodige) persoonsgegevens. In het heel kort gezegd: Mocht je iets bestellen in onze webstore, dan hebben we enkel je contact en adresgegevens nodig zodat we je order kunnen versturen.
Dat gezegd hebbende, willen we graag dat je met een gerust hart op onze website/webstore kunt bezoeken. In lijn met de nieuwe AVG wet (Algemene Verordering Gegevensbescherming) leggen we hieronder uit welke gegevens verzameld worden, voor welk doel ze bedoeld zijn, met wie de gegevens gedeeld worden en hoe lang ze worden bewaard. Daarnaast kun je in deze privacyverklaring terugvinden of we cookies gebruiken en op welke manier je veilig op onze website/webstore kunt surfen (d.m.v. een SSL-certificaat).

Berben Design, gevestigd aan Van Anrooylaan 88, 5012HL Tilburg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
www.berbendesign.com
Van Anrooylaan 88
5012HL Tilburg
+31 653242506

Rogier Berben is de Functionaris Gegevensbescherming van Berben Design. Hij is te bereiken via info@berbendesign.com

Persoonsgegevens die wij verwerken
Berben Design verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Bankrekeningnummer

Hieronder kun je lezen op welke wijze wij je gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webwinkelsoftware WooCommerce

Onze webstore is ontwikkeld met software van WooCommerce. Persoonsgegevens die je ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. WooCommerce heeft toegang tot je gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen je gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. WooCommerce is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen.

Payment processor Mollie
Voor het afhandelen van de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt je naam, adres en woonplaatsgegevens en je betaalgegevens zoals je bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen.

Mollie behoudt zich het recht voor je gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen.
Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van je persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart jouw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Verzenden en logistiek
Als je een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om je pakket bij je te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van de volgende partijen voor het uitvoeren van de leveringen:
– Intime Delivery
– PostNL
– DHL
– DPD
– FedEx

Het is daarvoor noodzakelijk dat wij jouw naam, adres en woonplaatsgegevens met deze partijen delen. Deze partijen gebruiken deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat een partij onderaannemers inschakelt, stellen zij je gegevens ook aan deze onderaannemers ter beschikking.

Facturatie en boekhouden
Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van een Excel sheet. Deze gegevens blijven offline en worden enkel en alleen gedeeld met onze boekhouder.

Nieuwsbrieven
We versturen geen nieuwsbrieven of ongewenste reclame per e-mail of post naar je toe.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@berbendesign.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Berben Design verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Berben Design verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Berben Design neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Berben Design) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Wij bewaren je bestelgegevens tot maximaal 2 jaar na je laatste bestelling, of tot je aangeeft dat je niet langer wilt dat jouw bestelgegevens bij ons bewaard worden (een vergeetverzoek). Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen (wettelijke verplichtingen en de Belastingdienst) dienen wij facturen met jouw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot je cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van jouw opdracht hebben vervaardigd.

Delen van persoonsgegevens met derden
Berben Design verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Berben Design blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Een cookie is een klein bestand dat toestemming vraagt om op de harde schijf van uw computer te worden geplaatst. Door onze website te gebruiken, gaat u ermee akkoord dat het bestand wordt toegevoegd en dat de cookie helpt bij het analyseren van het webverkeer of u laat weten wanneer u een bepaalde site bezoekt. Cookies zorgen ervoor dat webapplicaties op u als individu kunnen reageren. De webapplicatie kan zijn werking afstemmen op uw behoeften en voorkeuren door informatie over uw voorkeuren te verzamelen en te onthouden.

We gebruiken verkeerslogcookies om te identificeren welke pagina’s worden gebruikt. Dit helpt ons gegevens over webpaginaverkeer te analyseren en onze website te verbeteren om deze af te stemmen op de behoeften van de klant. Wij gebruiken deze informatie alleen voor statistische analysedoeleinden en daarna worden de gegevens uit het systeem verwijderd.

Over het algemeen helpen cookies ons om u een betere website te bieden, door ons in staat te stellen te controleren welke pagina’s u nuttig vindt en welke niet. Een cookie geeft ons op geen enkele manier toegang tot uw computer of enige informatie over u, behalve de gegevens die u met ons wilt delen. U kunt ervoor kiezen cookies te accepteren of te weigeren. De meeste webbrowsers accepteren cookies automatisch, maar u kunt desgewenst doorgaans uw browserinstelling wijzigen om cookies te weigeren. Hierdoor kunt u mogelijk niet optimaal profiteren van de website.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Berben Design en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@berbendesign.com.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen een week, op jouw verzoek .
Berben Design wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

In het geval van een datalek
Als er sprake is van een ernstig datalek (bijvoorbeeld verlies van een laptop waarop bestel- en betaalgegevens staan), wordt dit direct gemeld bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens. Indien nodig worden alle betrokkenen geïnformeerd.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Onze website/webstore maakt gebruik van een SSL-certificaat. Een SSL-certificaat zorgt voor een beveiliging van gegevens die uitgewisseld worden tussen jou en deze website. Je kunt dus veilig je gegevens invoeren, want deze worden versleuteld verzonden.
Berben Design neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@berbendesign.com